หน้าแรก แท็ก ด้านการศึกษา

แท็ก: ด้านการศึกษา

รวม 16 ผลงานเด่น ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (กรกฎาคม 2562-2563)

0
รวม 16 ผลงานเด่นด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (กรกฎาคม 2562-2563) สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสาระดีๆที่น่าสนใจมาฝากครับ  กระทรวงศึกษาธิการ โดยเพจ ศธ 360 องศา ได้เผยแพร่ บทสรุป รวม 16 ผลงานเด่นด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี...

สภาการศึกษา แต่งตั้ง 4 คณะทำงาน เตรียมปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

0
สภาการศึกษา แต่งตั้ง 4 คณะทำงาน เตรียมปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม เตรียมตั้งคณะทำงานฯ 4 คณะเพื่อจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการทำงานของคณะทำงานที่จะแต่งตั้ง จำนวน 4 คณะ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่จัดทำโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ประกอบด้วย...

ด่วน! มติ ครม. วันที่ 28 เมษายน 2563 ด้านการศึกษา : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

0
ด่วน! มติ ครม. วันที่ 28 เมษายน 2563 ด้านการศึกษา : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ในหลักการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และมอบหมาย สำนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 51,904.73...

MOST POPULAR