หน้าแรก แท็ก ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แท็ก: ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีๆ เกี่ยวกับการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ซึ่งคุณครูสามารถเข้าตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเอง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 908 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษทุกเขต...

วิธีตรวจสอบ การได้รับ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด้วยตัวเอง

0
วิธีตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเอง สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอแนะนำวิธีตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเองผ่านทางระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ได้ง่ายๆ และรวดเร็วขึ้น ครูอัพเดตดอทคอมจึงนำวิธีตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเองมาให้คุณครูทุกท่านได้ศึกษาและเข้าตรวจสอบรายชื่อด้วยตัวเองกันครับ ซึ่งคุณครูสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อตามขั้นตอนได้ ดังนี้ เข้าเว็บไซต์ https://thanundon.soc.go.th/home/frmloginuser เพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต (ระดับผู้ใช้งาน) เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ - เลขบัตรประจำตัวประชาชน - ชื่อ (ภาษาไทย) - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) - วันเกิด (dd/mm/yyyy) - รหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน) - กรอกรหัส...

MOST POPULAR