หน้าแรก แท็ก ทดสอบออนไลน์

แท็ก: ทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ การดำเนินการ ย้ายข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

0
แบบทดสอบออนไลน์ การดำเนินการ ย้ายข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา สวัสดีครับ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ได้นำแบบทดสอบความรู้สำหรับการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มาให้คุณครูทุกท่านได้ทดสอบความรู้กันครับ ซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนการตอบหากผ่าน 80% สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที โดยคุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปทำการทดสอบความรู้ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป...

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีเกียรติบัตร

0
แบบทดสอบออนไลน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีเกียรติบัตร สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี แบบทดสอบออนไลน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีเกียรติบัตร  มาฝากคุณครูค่ะ โดยแบบทดสอบความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นแบบทดสอบสำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จัดทำขึ้นโดย สพม.35 ค่ะ ประกอบไปด้วย ตอนที่ 1 :...

แบบทดสอบ ออนไลน์ เรื่อง การอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง จาก รร . นาเพียงสว่างวิทยานุกูล

0
  แบบทดสอบ ออนไลน์ เรื่อง การอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง จาก รร . นาเพียงสว่างวิทยานุกูล  ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เท่าที่ปรากฏกล่าวได้ว่ามีมาตั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐานว่า เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนามีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐาน ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทา (แม่น้ำนัมมทา เป็นแม่น้ำที่คู่ขนานกับทิวเขาวินธัย...

การทดสอบ วัดสมรรถนะครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ของ สทศ. 

0
การทดสอบ วัดสมรรถนะครู การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ของ สทศ.  สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าว การทดสอบ วัดสมรรถนะครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ด้วยระบบ E-Testing ของ สทศ. มาฝากทุกท่านครับ.. ด้วย สทศ. มีกำหนด...

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน

0
แบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน เนื้อหาของแบบทดสอบเป็นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน ของครูผู้สอนในสถานศึกษาต่างๆ โดยมีบทความของ นายนรรัชต์ ฝันเชียร เรื่อง การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน จัดทำโดย โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 หากท่านทำแบบทดสอบได้เกิน ร้อยละ 70 ทางโรงเรียนจะส่งเกียรติบัตร...

MOST POPULAR