หน้าแรก แท็ก ทบทวนเกณฑ์วิทยฐานะ

แท็ก: ทบทวนเกณฑ์วิทยฐานะ

การยื่นขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน เชิงประจักษ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  ว13/2556  ประจำปี 2559   ภายใน  22 ...

0
การยื่นขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน เชิงประจักษ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  ว13/2556  ประจำปี 2559   ภายใน  22  พ.ค. 2563 นี้

คุณครูรอลุ้น เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ใช้ต้นปีการศึกษา 2563

0
คุณครูรอลุ้น เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ใช้ต้นปีการศึกษา 2563

ความคืบหน้าล่าสุด การทบทวนหลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะครู ว21/2560

0
ความคืบหน้าล่าสุด การทบทวนหลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะครู ว21/2560 ความคืบหน้าล่าสุด การทบทวนหลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะครู ว21/2560

MOST POPULAR