หน้าแรก แท็ก ทำแบบทดสอบมีเกียรติบัตร

แท็ก: ทำแบบทดสอบมีเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา

0
แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ได้นำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มาให้คุณครูทุกท่านได้ทดสอบความรู้กันครับ ซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนการตอบหากผ่าน 80% สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที โดยคุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปทำการทดสอบความรู้ ตามขั้นตอนง่ายๆ ได้ดังนี้ ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป (สำหรับท่านที่เคยตอบแบบสอบถามแล้ว สามารถระบุข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามใหม่ คะแนนปรับปรุงครั้งล่าสุด) ในส่วนนี้ให้คุณครูกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเข้ารับการทดสอบและจัดพิมพ์เกียรติบัตร ตอนที่ 2...

แบบทดสอบออนไลน์ การดำเนินการ ย้ายข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

0
แบบทดสอบออนไลน์ การดำเนินการ ย้ายข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา สวัสดีครับ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ได้นำแบบทดสอบความรู้สำหรับการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มาให้คุณครูทุกท่านได้ทดสอบความรู้กันครับ ซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนการตอบหากผ่าน 80% สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติได้ทันที โดยคุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปทำการทดสอบความรู้ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ผ้าผูกคอลูกเสือ จากค่ายธนาสัมฤทธิ์แคมป์ เกณฑ์ผ่านร้อยละ 75

0
สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ⚜️ร่วมกับค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี ขอเชิญชวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจ ร่วมทดสอบความรู้ เพื่อศึกษาเเละพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ "ผ้าผูกคอลูกเสือ" โดยผู้ที่มีคะเเนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตร -ลิงก์สำหรับศึกษาข้อมูล🔰 https://youtu.be/fBZhP3jl6SE -ลิงก์สำหรับเข้าทำแบบทดสอบ🔰 https://bit.ly/39ymzFR ระบบเปิด 24 ชม. "ไม่จำกัดการเข้าทำ สามารถเข้าทำได้จนกว่าจะผ่านเกณฑ์" หมายเหตุ : หากพบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อผ่านช่องทาง LINE official iT...

แบบทดสอบออนไลน์ ชุด วิชาวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดอำนาจเจริญ

0
แบบทดสอบออนไลน์ ชุด วิชาวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี แบบทดสอบออนไลน์ ชุด วิชาวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับ เรื่อง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ไปดูตัวอย่างเกียรติบัตรกันก่อนค่ะ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ **โดยเกณฑ์การทดสอบผู้สอบจะต้องผ่านเกณฑ์ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ...

แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ วัดกู่เหล็ก จังหวัดลำพูน โดย โครงการผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace) ประเทศไทย ร่วมกับวัดกู่เหล็ก

0
แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ วัดกู่เหล็ก จังหวัดลำพูน โดย โครงการผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace) ประเทศไทย ร่วมกับวัดกู่เหล็ก ประชาสัมพันธ์โครงการผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace) ประเทศไทย ร่วมกับวัดกู่เหล็ก จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ได้ค้นคว้า เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาอันเก่าเเก่ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน โดยผู้ที่มีคะเเนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ...

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ลูกเสือ หน้าที่พลเมือง รร.ปทุมคงคา

0
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หน้าที่พลเมือง รร.ปทุมคงคา แบบทดสอบออนไลน์ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เครื่องหมายวิชาพิเศษ รายวิชาหน้าที่พลเมือง แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ผู้กำกับลูกเสือและบุคคลที่สนใจเข้ารับทำการทดสอบพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับ รายวิชาหน้าที่พลเมือง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาวไทยใด้ถูกต้อง ผู้เข้ารับการทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ทำคะแนนได้ร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรฟรี ผู้เข้าทำแบบทดสอบจะต้องกรอกอีเมลจากบัญชี gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ถ้าระบบเต็มแล้วให้รอวันถัดไป จำกัดเกียรติบัตร 1 วัน สามารถทำได้ 100 ใบ เปิดให้เข้าทำแบบทดสอบทุกวันครับ โรงเรียนปทุมคงคาขอขอบคุณ ข้อสอบจากสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

รวมหลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทราเขต1

0
รวมหลักสูตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทราเขต1 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ✅ 1. เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู https://forms.gle/Vni4Ryzry3Aq4PWE7 https://forms.gle/LWnXpiNqTTpp85318 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร ลิงก์ที่1 จำนวนจำกัด 1500 ท่านต่อวัน ลิงก์ที่2 จำนวนจำกัด 100 ท่านต่อวัน ✅ 2....

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร Classroom Language for Teachers

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร Classroom Language for Teachers มาฝากคุณครูค่ะ   คำชี้แจง กรุณากรอก e-mail ให้ถูกต้อง (ปัจจุบันมีผู้กรอกอีเมลล์ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลให้ไม่ได้รับ เกียรติบัติ)  ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรออนไลน์มีจำนวน 20 ข้อ  🖨️ เพิ่มช่องทางการดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร 🌏 เนื่องปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบเป็นจำนวนมาก ⚠️ แต่ด้วยข้อจำกัดของทาง Google ส่งผลให้การจัดส่งเกียรติบัติเกิดความล่าช้า - Google จำกัดการส่งอีเมลล์ไฟล์เกียรติบัตร -...

MOST POPULAR