หน้าแรก แท็ก ทำแบบทดสอบออนไลน์

แท็ก: ทำแบบทดสอบออนไลน์

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน ของชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้ จากของชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา...

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION) สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้ จากวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก คำชี้แจง 1. ทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION) สำหรับผู้สนใจทั่วไป 2. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอกและตรวจสอบ E-mail...

สสวท.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

0
สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีโครงการที่น่าสนใจมากของเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณและออกแบบและเทคโนโลยี ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูและนักเรียนสำหรับการทดสอบ ปี 2564 สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38...

แบบทดสอบออนไลน์ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 4 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14...

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์(light bulb)(signal display) โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก แบบทดสอบออนไลน์ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 4 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14 ของ ว.21 สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์...

แบบทดสอบออนไลน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา มีทั้งหมด 6 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14 ของ ว.21 

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา มีทั้งหมด 6 หลักสูตร  สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด14 ของ ว.21 ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดความรู้ความเข้าใจด้าน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ ตัวอย่างเกียรติบัตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Fling The Teacher ผู้จัดทำระบบ: วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Fling The Teacher ผู้จัดทำระบบ: วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร เรื่อง วิธีสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบเกมเศรษฐี ด้วยโปรแกรม Fling the teacher ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  สอบผ่าน...

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ประวัติดนตรีไทย สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรทันที

0
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ประวัติดนตรีไทย สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตรทันที แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติดนตรีไทย ดำเนินการโดยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม.9 ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ 80% จึงจะได้รับเกียรติบัตร สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ประวัติดนตรีไทย สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม.9  ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้โดยส่งให้ทาง...

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอบผ่าน 70% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 

0
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอบผ่าน 70% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอบผ่าน 70% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยผู้ทำแบบทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรหลังจาก ทำแบบทดสอบผ่าน 70% โดย เกียรติบัตรจะถูกส่งไปยังอีเมล์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ **โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน** ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร...

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอบผ่าน 80%รับเกียรติบัตรทางmail

0
สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน  วันนี้  ครูอัพเดตดอทคอม  มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ มาฝากกันจ้า  เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสายงานคุณครูเป็นอย่างมาก  ครูอัพเดตดอทคอม จึงนำมากฝากๆทุกท่านที่สนใจจ้า คำชี้แจง คุณต้องทำคะแนนผ่านร้อยละ 80 จึงจะได้เกียรติบัตรทางอีเมล  จำกัดจำนวนต่อวันนะคะ  ถ้าวันนี้เต็มสามารถเข้ามาทำวันหน้าได้ค่ะ ลิงก์สื่อการเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ คลิก ตัวอย่างเกียรติบัตร หลักสูตรอบรมออนไลน์การเรียนรู้ในศควรรษที่ 21 เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า สพป.ชย.2

0
สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน  วันนี้  ครูอัพเดตดอทคอม  มีหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ มาฝากกันจ้า  เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสายงานคุณครูเป็นอย่างมาก  ครูอัพเดตดอทคอม จึงนำมากฝากๆทุกท่านที่สนใจจ้า คำชี้แจง คุณต้องทำคะแนนผ่านร้อยละ 80 จึงจะได้เกียรติบัตรทางอีเมล  จำกัดจำนวนต่อวันนะคะ  ถ้าวันนี้เต็มสามารถเข้ามาทำวันหน้าได้ค่ะ ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการทำแบบทดสอบออนไลน์หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :  แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร  รร.วัดคู่สร้าง

MOST POPULAR