Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ทุจริตอาหารกลางวัน

โผล่อีก อาหารกลางวันไร้คุณภาพ หนุ่มโวย ขนาดสุนัขยังไม่รับประทาน ผอ.สั่งห้ามเอามือถือเข้าโรงอาหาร

โผล่อีก อาหารกลางวันไร้คุณภาพ หนุ่มโวย ขนาดสุนัขยังไม่รับประทาน ผอ.สั่งห้ามเอามือถือเข้าโรงอาหาร

อ่านด่วน! บทความวิชาการ อุทาหรณ์ คดีปกครอง ” ข้าราชการระหว่างสอบสวนทุจริตโครงการอาหารกลางวัน…

อ่านด่วน! บทความวิชาการ อุทาหรณ์ คดีปกครอง " ข้าราชการระหว่างสอบสวนทุจริตโครงการอาหารกลางวัน ยังคงได้รับเงินวิทยฐานะ/ เงินประจำตำแหน่งหรือไม่"