หน้าแรก แท็ก ทุนครูคืนถิ่น

แท็ก: ทุนครูคืนถิ่น

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

0
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด อ้างถึง ๑ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๘๘๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ....

MOST POPULAR