Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

นักการภารโรง

เช็กเลย !!! สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ครูวิกฤต ,ครูธุรการ ,นักการภารโรง ฯลฯ)…

เช็กเลย !!! สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ครูวิกฤต ,ครูธุรการ ,นักการภารโรง ฯลฯ) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่  2 

การซักซ้อมความเข้าใจ ในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

การซักซ้อมความเข้าใจ ในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

อุทาหรณ์คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด “จ้างเหมาบริการ” เป็น สัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่ ?

อุทาหรณ์คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด "จ้างเหมาบริการ" เป็น สัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่ ?

สิ้นเดือนตุลาคมนี้ โรงเรียนสามารถ จ้างครูธุรการและนักการภารโรง ตามอัตราเดิมได้ทันที

สิ้นเดือนตุลาคมนี้ โรงเรียนสามารถ จ้างครูธุรการและนักการภารโรง ตามอัตราเดิมได้ทันที สิ้นเดือนตุลาคมนี้ โรงเรียนสามารถ จ้างครูธุรการและนักการภารโรง ตามอัตราเดิมได้ทันที

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ตัวแทน ครูธุรการ นักการภารโรง ทั่วประเทศ วอนผู้เกี่ยวข้อง ขอโอกาสบรรจุเป็น พนักงานราชการ

ตัวแทน ครูธุรการ นักการภารโรง ทั่วประเทศ วอนผู้เกี่ยวข้อง ขอโอกาสบรรจุเป็น พนักงานราชการ

Advertisement