หน้าแรก แท็ก นักศึกษา

แท็ก: นักศึกษา

กมอ.มีมติยกเลิก การกำหนดระยะเวลา การสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา เรียนไม่จบไม่ต้องถูกรีไทร์

0
กมอ.มีมติยกเลิก การกำหนดระยะเวลา การสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา เรียนไม่จบไม่ต้องถูกรีไทร์ เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสอ้าน อาคารการอุดมศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา(กมอ.) ที่มี ศ.(เกียรติคุณ) ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร เป็นประธาน มีวาระสำคัญคือ การเสนอให้ยกเลิกการกำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละระดับปริญญา กรณีกำหนดให้สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกินกี่ปีการศึกษา ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วใมงจึงเสร็จสิ้น    ...

MOST POPULAR