Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

นโยบายการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ คิดสร้างโรงเรียนอีลิท รับเฉพาะเด็กเก่ง เด็กหัวกะทิเข้าเรียน

รมว.ศึกษาธิการ  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ คิดสร้างโรงเรียนอีลิท รับเฉพาะเด็กเก่ง เด็กหัวกะทิเข้าเรียน

สรุปประเด็นการมอบนโยบาย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

สรุปประเด็นการมอบนโยบาย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562