Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

บทความการศึกษา

นักวิชาการชี้ “สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำเด็กพัฒนาการช้า แนะ 4…

นักวิชาการชี้ "สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำเด็กพัฒนาการช้า แนะ 4 แนวทางส่งเสริมพัฒนาการลูกกับพ่อแม่"

Advertisement

งานวิจัยชี้! พ่อเล่นกับลูกช่วยให้ลูกฉลาด แนะคนเป็นพ่อหาเวลาเล่นกับลูกบ่อยๆ

งานวิจัยชี้! พ่อเล่นกับลูกช่วยให้ลูกฉลาด แนะคนเป็นพ่อหาเวลาเล่นกับลูกบ่อยๆ

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เมื่อเร็วๆนี้ เพจมูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ ได้เผยแพร่หนังสือที่น่าสนใจเรื่อง "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด…