หน้าแรก แท็ก บทเรียนออนไลน์

แท็ก: บทเรียนออนไลน์

รวมลิ้งก์ 3 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ พร้อม แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร  จาก รร.นิคมสร้างตนเอง ระยอง 8

0
รวมลิ้งก์ 3 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ พร้อม แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร  จาก รร.นิคมสร้างตนเอง ระยอง 8 สวัสดีครับ  เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม  มีหลักสูตรแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากคุณครูทุกท่านครับ เป็นการรวมลิ้งก์ 3 หลักสูตรบทเรียนออนไลน์ พร้อมแบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร  จาก รร.นิคมสร้างตนเอง ระยอง 8  สพป.ระยอง เขต...

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

0
สวัสดีค่ะคุณครู และผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติที่โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ทำการประกาศลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐...

แบบทดสอบออนไลน์  เรียนออนไลน์ หลักสูตร ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ผ่าน 80 % มีเกียรติบัตร  จาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์...

0
แบบทดสอบออนไลน์  เรียนออนไลน์ หลักสูตร ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ผ่าน 80 % มีเกียรติบัตร  จาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ พัฒนา โดย นายมูหมัดราวี เจ๊ะและบริหาร โดย ผอ. นายเชาวลิต...

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องพื้นฐานยุวกาชาด โดย กศน.อำเภอเมืองกระบี่ 

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องพื้นฐานยุวกาชาด แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานยุวกาชาด ดำเนินการโดยกศน.อำเภอเมืองกระบี่  ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ 80% จึงจะได้รับเกียรติบัตร สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร เรื่อง พื้นฐานยุวกาชาด ดำเนินการโดย กศน.อำเภอเมืองกระบี่  สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร จาก กศน.อำเภอเมืองกระบี่  ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้โดยส่งให้ทาง e-mail ที่แจ้งไว้ในระบบเบื้องต้น ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์...

MOST POPULAR