Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ประกาศขึ้นบัญชี

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี…

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน…

ประกาศขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชี กศจ.ชัยภูมิ อ่านด่วนที่นี่

ประกาศขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชี กศจ.ชัยภูมิ อ่านด่วนที่นี่ ในสาขาวิชาเอก เคมี 1 ท่าน ชีววิทยา 1 ท่าน และคหกรรมศาสตร์ 1 ท่าน  โดยประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎคม 2562