Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ปรับปรุงหลักสูตร

สพฐ.เตรียมปรับหลักสูตรพื้นฐานใหม่ ลดเนื้อหา เน้นปฏิบัติค้นหาตัวเอง เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564

สพฐ.เตรียมปรับหลักสูตรพื้นฐานใหม่ลดเนื้อหา เน้นปฏิบัติค้นหาตัวเอง เริ่มใช้ปีการศึกษา 2564

“ณัฏฐพล”ประชุมบอร์ดกพฐ.นัดแรก จี้ต้องทบทวนปรับปรุงหลักสูตร…

"ณัฏฐพล"ประชุมบอร์ดกพฐ.นัดแรก จี้ต้องทบทวนปรับปรุงหลักสูตร ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก