หน้าแรก แท็ก ผู้บริหาร

แท็ก: ผู้บริหาร

คุรุสภา เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 50 คน

0
คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 50 คน ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา   รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ สมัครร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคุรุสภา กับ National Institute for School Teachers and Staff Development...

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจําปี 2563

0
สถานี ก.ค.ศ. “การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจําปี 2563” สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน สํานักงาน ก.ค.ศ. มีประเด็นเร่งด่วน เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ว 6/2563 มาแจ้งให้ทุกท่าน ได้รับทราบ ในรอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี พ.ศ. 2563 ที่กําหนด ให้พิจารณาย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่...

4  ข้อควรปฏิบัติ ของ ผู้บริหาร (ผอ. โรงเรียน) ในยุคนี้

0
4  ข้อควรปฏิบัติ ของ ผู้บริหาร (ผอ. โรงเรียน) ในยุคนี้

4  ข้อห้าม  ของ ผู้บริหาร (ผอ. โรงเรียน) ในยุคนี้

0
4  ข้อห้าม  ของ ผู้บริหาร (ผอ. โรงเรียน) ในยุคนี้

คุรุสภารื้อมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารศึกษา

0
คุรุสภารื้อมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารศึกษา

MOST POPULAR