หน้าแรก แท็ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา

แท็ก: ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม เลิก หรือ มีนร.ตำ่กว่า 120 คน

0
การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม เลิก หรือ มีนร.ตำ่กว่า 120 คน การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม เลิก หรือ มีนร.ตำ่กว่า 120 คน เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา ที่ยุบ...

คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

0
คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๙ (๔)และ มาตรา ๘ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง.          และบางวิทยฐนะ...

การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

0
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (แจ้ง สพท.และ ศธจ.)เรื่อง การพัฒนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เรียน ศึกษาธิการจังหวัด ด้วยสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓โดยจัดให้มีการแบ่งกลุ่มพัฒนาฯ จำนวน ๒ รุ่น กำหนดการพัฒนา ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษาต้นแบบ ตามที่สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และระยะที่...

ว8/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการ  พัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 

0
ว8/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการ  พัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา)  สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสาระที่น่าสนใจมาฝากครับ  ตามที่ช่วงนี้  แต่ละ กศจ.ทั่วประเทศ มีการประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด  สพฐ.  นั้น ทางแอดมิน  จึงได้สืบค้น  หลักเกณฑ์และวิธีการ  พัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

ก.ค.ศ เห็นชอบปรับเกณฑ์เกลี่ยผอ. ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก Stand Alone ที่มีเด็กน้อยกว่า120 คน

0
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า  ที่ประชุมได้เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 19/2555) โดยปกติอัตรากำลังของโรงเรียนต่างๆ นั้น มีทั้งอัตราที่พอดี ขาด และเกิน ซึ่งเดิมหลักเกณฑ์นี้ กำหนดวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้กำหนดวิธีการ เกลี่ยอัตรากำลังในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ อีกทั้ง ในปีนี้คณะกรรมการปรับปรุงกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้กำหนดเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราเกษียณ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้เฉพาะสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน...

ด่วนที่สุด!!  การรายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  (ข้อมูล ณ วันที่...

0
ด่วนที่สุด!!  การรายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓    ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๑๑๒ ถึง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามที่ กศจ. และ...

MOST POPULAR