หน้าแรก แท็ก พนักงานราชการ

แท็ก: พนักงานราชการ

ที่ ศธ 04009/ว6658 ขอให้กรอกข้อมูลพนักงานราชการ (GEIS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0
ที่ ศธ 04009/ว6658 ขอให้กรอกข้อมูลพนักงานราชการ (GEIS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยพนักงานราชการ พศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ กำหนดให้ส่วนราชการ รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ บริหารพนักงานรชกร (คพร.) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ เข้าสู่ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิศษ...

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายการค่าตอบแทน พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

0
เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนนักงานราชการ และงินสมทบทองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ ๑) เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต อ้างถึง หนังสือสำนักงนคณะกรรมการการศึกษชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด ๒. แบบรายงาน จำนวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ รอบที่ ๕...

ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) ...

0
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) 5 อัตรา ประกาศ โรงเรียนเฉลี่ยวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ด้วย โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่ไป ฉะนั้น อศัยอำนจตามความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ....

ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

0
ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ครูอัพเดตดอทคอม หนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ อ้างถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ.2547 ดังนี้               ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่ ว5267 ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก http://personnel.obec.go.th/home/archives/48633

สพป.น่าน เขต2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 18,000 บ./เดือน จำนวน 22 อัตรา...

0
สพป.น่าน เขต2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 18,000 บ./เดือน จำนวน 22 อัตรา รับสมัคร 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563  สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวการรับสมัครสอบจาก  สพป.น่าน เขต2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน  อัตราเงินเดือน...

นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ต้องทำอะไรบ้าง มาเช็กกัน..

0
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ต้องทำอะไรบ้าง มาเช็กกัน.. สวัสดีครับ เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับ  ด้วยในช่วงนี้มีการประกาศรับสมัคร นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทางแอดมิน จึงขอนำเสนอขอบข่ายงานของ นักจิตวิทยา  โรงเรียน ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ว่าต้องทำอะไรบ้าง มาเช็กกันเลยครับ.. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ :...

สพป. สุโขทัย เขต 2 รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่..และครูผู้สอน รวม 6...

0
สพป. สุโขทัย เขต 2 รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่..และครูผู้สอน รวม 6 อัตรา สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวจาก สพป. สุโขทัย เขต 2 ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่..และครูผู้สอน รวม...

รวมลิ้งก์ ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพท. 

0
รวมลิ้งก์ ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพท.   สืบเนื่องมาจาก  สพฐ ได้มีประกาศเกี่ยวกับ การเตรียมเปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน จำนวน 225 อัตรา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งครูผู้สอน...

เสมา 1 สั่งวางกรอบ บรรจุคนในแทนอัตราเกษียณ  ทั้ง พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  ธุรการทั่วไป  ใน ระดับปฏิบัติการ  ที่มีอยู่หลายหมื่นคน

0
เสมา 1 สั่งวางกรอบ บรรจุคนในแทนอัตราเกษียณ  ทั้ง พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  ธุรการทั่วไป  ใน ระดับปฏิบัติการ  ที่มีอยู่หลายหมื่นคน

อยากเห็น ลูกจ้างทำงานมาแล้ว 7 ปี บรรจุเป็นข้าราชการ ข้อเสนอของ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

0
อยากเห็น ลูกจ้างทำงานมาแล้ว 7 ปี บรรจุเป็นข้าราชการ ข้อเสนอของ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

MOST POPULAR