หน้าแรก แท็ก พรบ.การอาชีวศึกษา

แท็ก: พรบ.การอาชีวศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

0
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

MOST POPULAR