หน้าแรก แท็ก พักชำระหนี้

แท็ก: พักชำระหนี้

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ พักชำระหนี้ 28 จังหวัดสีแดง ลงทะเบียน 8-31 ม.ค.64

0
ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ พักชำระหนี้ 28 จังหวัดสีแดง ลงทะเบียน 8-31 ม.ค.64 ธนาคารออมสิน ตอบรับนโยบายกระทรวงการคลัง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด ทั้งพักเงินต้น จ่ายดอกเบี้ยบางส่วน ระยะเวลา 3-6 เดือน หรือลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่ตกงานหรือขาดรายได้ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายบุคคล และขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการได้ที่ www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 8-31...

ออมสิน ขยายเวลา พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ย จาก 6 เดือน เป็น 9...

0
ออมสิน ขยายเวลา พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ย จาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน ถึง 31 ธ.ค.63 นี้ สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวดีมาฝากครับ ด้วย ธนาคาร ออมสิน ขยายเวลา พักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย จาก 6...

ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค.

0
ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ อัตโนมัติอีก 3 เดือน รวมเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิน ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน (1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2563) สำหรับบุคคลทุกประเภท (รวมเงินกู้ ช.พ.ค.) เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ยังได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563...

พักชําระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ สู้สถานการณ์ COVID – 19

0
พักชําระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ สู้สถานการณ์ COVID - 19 สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน วันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวที่สําคัญและน่าสนใจ ในเรื่อที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชื่อส่งผลกระทบโดยตรต่อชีวิต ความเป็นอยู่ขอประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม รวมถึงภาคธุรกิจและแรงงาน ที่เกี่ยวข้อ ทําให้สภาวะเศรษฐกิจขอประเทศเกิดการชะลอตัวเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํามาตรการ แผนงาน หรือโครงการเยียวยาและบรรเทา...

ออมสิน เพิ่มเวลา พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน  ตั้งแต่...

0
ออมสิน ปรับมาตรการช่วยลูกค้าเงินกู้สู้ภัยโควิด เพิ่มเวลาให้ พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน  ตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.63 ..ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าว ธ.ออมสิน ปรับมาตรการช่วยลูกค้าเงินกู้สู้ภัยโควิด เพิ่มเวลาให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จาก...

ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ให้อัตโนมัติ สำหรับครูฯ ที่กู้ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เริ่ม 1 เม.ย....

0
ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ให้อัตโนมัติ สำหรับครูฯ ที่กู้ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เริ่ม 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการพักชำระหนี้เงินกู้ของธนาคารอมมสินมาฝากครับ โดยเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 เพจศธ.360องศา ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ธ.ออมสินพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ...

จดหมายเปิดผนึก  ส.บ.ม.ท. ขอความอนุเคราะห์ รมว.3 กระทรวง โปรดดำเนินการให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้ครูทั้งประเทศ...

0
จดหมายเปิดผนึก  ส.บ.ม.ท. ขอความอนุเคราะห์ รมว.3 กระทรวง โปรดดำเนินการให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้ครูทั้งประเทศ ช่วงโควิด-19 ระบาด สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 12 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย กราบเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเห็นชอบให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อซอฟท์โลน (Soft Loan) วงเงิน 80,000 ล้านบาท...

กรุงไทยร่วมช่วยเหลือลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19

0
กรุงไทยร่วมช่วยเหลือลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19

MOST POPULAR