Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

พัฒนาครู

รมว.ศธ.เตรียมเปลี่ยนรูปแบบ การพัฒนาครู ให้ พัฒนาครู ผ่านระบบออนไลน์ และเชื่อมโยง วิทยฐานะ

รมว.ศธ.เตรียมเปลี่ยนรูปแบบ การพัฒนาครู ให้ พัฒนาครู ผ่านระบบออนไลน์ และเชื่อมโยง วิทยฐานะ

อ่านที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

อ่านที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

รมว.ศธ.คนใหม่ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูไทยให้ดีขึ้น…

รมว.ศธ.คนใหม่ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูไทยให้ดีขึ้น ให้ครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ของชาติ รมว.ศธ.คนใหม่ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูไทยให้ดีขึ้น ให้ครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ของชาติ