Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

พัฒนาครู

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา…

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

คุณครูเตรียมตัว สพฐ.ลงนามพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมเดินหน้าโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู

คุณครูเตรียมตัว สพฐ.ลงนามพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมเดินหน้าโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครู

รมว.ศธ.เตรียมเปลี่ยนรูปแบบ การพัฒนาครู ให้ พัฒนาครู ผ่านระบบออนไลน์ และเชื่อมโยง วิทยฐานะ

รมว.ศธ.เตรียมเปลี่ยนรูปแบบ การพัฒนาครู ให้ พัฒนาครู ผ่านระบบออนไลน์ และเชื่อมโยง วิทยฐานะ

อ่านที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

อ่านที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง หลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองของคุณครูได้ 20 ชั่วโมง

รมว.ศธ.คนใหม่ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูไทยให้ดีขึ้น…

รมว.ศธ.คนใหม่ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูไทยให้ดีขึ้น ให้ครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ของชาติ รมว.ศธ.คนใหม่ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูไทยให้ดีขึ้น ให้ครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ของชาติ