Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ภาษาที่3

คุณครูพร้อมรึยัง!! ศธ.ย้ำมีนโยบาย ให้ภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาไทย

คุณครูพร้อมรึยัง!! ศธ.ย้ำมีนโยบาย ให้ภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาไทย คุณครูพร้อมรึยัง!! ศธ.ย้ำมีนโยบาย ให้ภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาไทย