Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ยุบรวม

สพฐ.พร้อมพิจารณาควบรวม รร.ในระยะ 6 กม.ตามมติ ครม.แต่ต้องยึดความรู้สึกของชุมชน

สพฐ.พร้อมพิจารณาควบรวม รร.ในระยะ 6 กม.ตามมติ ครม.แต่ต้องยึดความรู้สึกของชุมชน สพฐ.พร้อมพิจารณาควบรวม รร.ในระยะ 6 กม.ตามมติ ครม.แต่ต้องยึดความรู้สึกของชุมชน

หากจะยุบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ…

หากจะยุบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยทุกคนมีมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานเดียวกัน -- ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. --