Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ยุบรวม

หากจะยุบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ…

หากจะยุบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยทุกคนมีมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานเดียวกัน -- ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. --