Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ย้ายครู

ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด“ดูแลการย้ายครู ให้ย้ายข้ามเขตฯภายในจังหวัดได้” ถ้าย้ายข้ามจังหวัด…

ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด“ดูแลการย้ายครู ให้ย้ายข้ามเขตฯภายในจังหวัดได้” ถ้าย้ายข้ามจังหวัด ต้องให้ส่วนกลางดำเนินการ

รายละเอียด ตัวชี้วัด ปฏิทิน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.…

รายละเอียด ตัวชี้วัด ปฏิทิน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

7 สิ่งที่คุณครูควรทำ เพื่อให้มีโอกาสได้ย้ายโรงเรียน มากขึ้น ( คุณครูเขียนย้ายอย่างไรให้ได้ย้าย )

7 สิ่งที่คุณครูควรทำ เพื่อให้มีโอกาสได้ย้ายโรงเรียน มากขึ้น ( คุณครูเขียนย้ายอย่างไรให้ได้ย้าย )

ประกาศแล้ว ผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 2 ( รอบ2 ) ปี 2562 34 จังหวัด

ประกาศแล้ว ผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 2 ( รอบ2 ) ปี 2562 34 จังหวัด ประกาศแล้ว ผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 2 ( รอบ2 ) ปี 2562 34 จังหวัด

ศธ.เตรียมให้สามารถโอนย้ายบุคลากรข้ามแท่งได้ เช่น ย้ายครูสพฐ.ไปอาชีวะ เหตุต่อไปนักเรียนสพฐ.อาจลดลง

ศธ.เตรียมให้สามารถโอนย้ายบุคลากรข้ามแท่งได้ เช่น ย้ายครูสพฐ.ไปอาชีวะ เหตุต่อไปนักเรียนสพฐ.อาจลดลง

คุณครูเขียนย้าย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? (แนบโครงการอย่างไรให้ได้คะแนนเต็ม)

เขียนย้ายครู ..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? เขียนย้ายครู .. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? เอกสารเขียนย้ายครู

Advertisement

คุณครูรอลุ้น!! การทบทวนหลักเกณฑ์ย้ายครู 4 ปี การทบทวนหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู จะนำเข้าประชุม…

คุณครูรอลุ้น!! การทบทวนหลักเกณฑ์ย้ายครู 4 ปี การทบทวนหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู จะนำเข้าประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ในรอบต่อไป

เชิญชวนคุณครูแสดงความเห็น ทบทวนเกณฑ์ การย้ายครู จากมีอายุงาน 4 ปี เป็น 2 ปี เช่นเดิม…

เชิญชวนคุณครูแสดงความเห็น ทบทวนเกณฑ์ การย้ายครู จากมีอายุงาน 4 ปี เป็น 2 ปี เช่นเดิม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาวิธีแก้ไขในวันที่ 30 ต.ค. 2562

ข่าวดี!! สพฐ.เผยรับพิจารณาให้ ครูย้ายได้ ถ้าบรรจุ 2 ปี (จากเดิม 4 ปี) เข้าวาระเรียบร้อยแล้ว

ข่าวดี!! สพฐ.เผยรับพิจารณาให้ 2 ปี ครูสามารถย้ายได้ (จากเดิม 4 ปี) เข้าวาระเรียบร้อยแล้ว ข่าวดี!! สพฐ.เผยรับพิจารณาให้ 2 ปี ครูสามารถย้ายได้ (จากเดิม 4 ปี) เข้าวาระเรียบร้อยแล้ว