หน้าแรก แท็ก ย้ายผอ.รร.

แท็ก: ย้ายผอ.รร.

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

0
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานี ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย "ผู้บริหารสถานศึกษา" สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน สำนักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษ ซึ่งป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจองข้รชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มาบอกกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ลังกัดกระทรวงศึกษาธิการ...

ก.ค.ศ.ตอบ!! ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก ให้กศจ.นำประสบการณ์โรงเรียนขนาดเดิมมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้

0
ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก ให้กศจ.นำประสบการณ์โรงเรียนขนาดเดิมมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้

MOST POPULAR