หน้าแรก แท็ก ย้ายผอ.

แท็ก: ย้ายผอ.

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563

0
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส้กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒t๖๓ เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่...

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

0
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานี ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย "ผู้บริหารสถานศึกษา" สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน สำนักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษ ซึ่งป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจองข้รชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มาบอกกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ลังกัดกระทรวงศึกษาธิการ...

ด่วนที่สุด! คำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ผอ.และรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ

0
ด่วนที่สุด! คำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ผอ.และรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ

ก.ค.ศ.อนุมัติ ย้าย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 25 ราย

0
ก.ค.ศ.อนุมัติ ย้าย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 25 ราย

ด่วน!!ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ ขยายเวลาการพิจารณา ย้ายครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพฐ. ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย. 62

0
ด่วน!!ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ ขยายเวลาการพิจารณา ย้ายครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพฐ. ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย. 62

ก.ค.ศ.ตอบ!! ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก ให้กศจ.นำประสบการณ์โรงเรียนขนาดเดิมมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้

0
ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก ให้กศจ.นำประสบการณ์โรงเรียนขนาดเดิมมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้

MOST POPULAR