Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ย้ายผอ.

ด่วน!!ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ ขยายเวลาการพิจารณา ย้ายครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพฐ. ให้แล้วเสร็จภายใน…

ด่วน!!ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ ขยายเวลาการพิจารณา ย้ายครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพฐ. ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย. 62

ก.ค.ศ.ตอบ!! ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก…

ผอ.โรงเรียนขนาดกลาง แต่ปัจจุบันเป็นขนาดเล็ก ให้กศจ.นำประสบการณ์โรงเรียนขนาดเดิมมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้