หน้าแรก แท็ก รางวัลวิจัยคุรุสภา

แท็ก: รางวัลวิจัยคุรุสภา

คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยคุรุสภา ปี 2563 ระดับภูมิภาค

0
  คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยคุรุสภา ปี 2563 ระดับภูมิภาค โดยในเว็บไซต์ของคุรุสภา ได้ประกาศ ผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยคุรุสภา ปี 2563 ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ  วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 นั้น...

MOST POPULAR