หน้าแรก แท็ก ร่าง พรบ.

แท็ก: ร่าง พรบ.

หน้าที่และคุณลักษณะ ของคุณครู ในร่างพรบ.การศึกษาฉบับใหม่

0
หน้าที่และคุณลักษณะของคุณครูใน ร่างพรบ.การศึกษาฉบับใหม่

สกศ.เผย จากการรับฟังความเห็น พบว่ามีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อย เห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฯ

0
สกศ.เผย จากการรับฟังความเห็น พบว่ามีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฯ

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. กำหนดให้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ที่ทำให้ครูสอนไม่เต็มที่หรือเวลาเรียนของนักเรียนไม่พอ

0
ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....กำหนดให้โรงเรียนมีมาตรการป้องกันกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ที่ทำให้ครูสอนไม่เต็มที่หรือเวลาเรียนของนักเรียนไม่พอ

MOST POPULAR