หน้าแรก แท็ก ลูกจ้างชั่วคราว

แท็ก: ลูกจ้างชั่วคราว

สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

0
  สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่สำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร ชื่อตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ๑ พิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง...

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ด่วนที่สุด

0
ด่วนที่สุด การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๓๑๖๖ ลงวันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกประมาณ ในปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารการขออนุมัติการจ้าง ลูกจ้างดังกล่าวไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการขออนุมัติกรมบัญชีกลางและหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐ ๙/ว ๓๓๑๐...

ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3310 เรื่อง ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๑๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสงค์ จะจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔...

การขออนุมัติจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจาก เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0
การขออนุมัติจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจาก เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกประมาณ โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่ต้องการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ยื่นคำขอไปที่กรมบัญชีกลางตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณโดยกำหนดให้ส่วนราชการยื่นหนังสือขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณอย่างช้าไม่น้อยกว่า ๒ เดือนก่อนเริ่มจ้าง นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสค์จะจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างดังกล่าวไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่...

ตัวแทน ครูธุรการ นักการภารโรง ทั่วประเทศ วอนผู้เกี่ยวข้อง ขอโอกาสบรรจุเป็น พนักงานราชการ

0
ตัวแทน ครูธุรการ นักการภารโรง ทั่วประเทศ วอนผู้เกี่ยวข้อง ขอโอกาสบรรจุเป็น พนักงานราชการ

รับสมัครครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกดนตรีไทย สมัครบัดนี้ –...

0
รับสมัครครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกดนตรีไทย สมัครบัดนี้ - 26 ก.ย. 2562

ข่าวรับสมัครสอบ ครูอัตราจ้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัคร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 4 อัตรา ...

0
ข่าวรับสมัครสอบ ครูอัตราจ้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัคร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 4 อัตรา

ข่าวรับสมัครอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหาดสูง รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ อ่านด่วน!

0
ข่าวรับสมัครอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหาดสูง รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ ข่าวรับสมัครอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหาดสูง รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ อ่านด่วน!

ข่าวรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา อ่านที่นี่..

0
ข่าวรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา

ข่าวรับสมัคร พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว

0
ข่าวรับสมัคร พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รวม 14 อัตรา รับสมัคร 18 - 26 กรกฎาคม 2562

MOST POPULAR