หน้าแรก แท็ก ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ

แท็ก: ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ

การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ....

0
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายงานอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชคารและว่างโดยเหตุอื่นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๐ และ ผศ. ๒๕๖๑ ตามแนวปฏิบัติเรื่องมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ(พ.ศ....

MOST POPULAR