หน้าแรก แท็ก ลูกจ้างประจำ

แท็ก: ลูกจ้างประจำ

สพฐ. สำรวจ สถานศึกษา ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง  

0
สพฐ. สำรวจ สถานศึกษา ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง   สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารจาก  สพร. สพฐ.  เรื่อง สำรวจ สถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง มาฝากครับ ดังเอกสารแนบครับ     ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1.ว 4418 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย   ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   สพร. สพฐ.

การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ....

0
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายงานอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชคารและว่างโดยเหตุอื่นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๐ และ ผศ. ๒๕๖๑ ตามแนวปฏิบัติเรื่องมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ(พ.ศ....

เช็กที่นี่!! รายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2562 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

0
เช็กที่นี่!! รายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2562

MOST POPULAR