Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ลูกจ้าง

อุทาหรณ์คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด “จ้างเหมาบริการ” เป็น สัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่ ?

อุทาหรณ์คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด "จ้างเหมาบริการ" เป็น สัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่ ?

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้พนักงานราชการ ลูกจ้าง หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562…

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้พนักงานราชการ ลูกจ้าง หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ในช่วงระหว่างรอการจัดสรรอัตราลูกจ้าง จาก สพฐ.