Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

วิทยฐานะ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ข้อมูล 24 ธ.ค.…

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ข้อมูล 24 ธ.ค. 2562

ยินดีด้วยครับ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ยินดีด้วยครับ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ยินดีด้วยครับ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ความคืบหน้าล่าสุด การทบทวนหลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะครู ว21/2560

ความคืบหน้าล่าสุด การทบทวนหลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะครู ว21/2560 ความคืบหน้าล่าสุด การทบทวนหลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะครู ว21/2560

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย

คุณครูรอลุ้น!! การทบทวนหลักเกณฑ์ย้ายครู 4 ปี การทบทวนหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู จะนำเข้าประชุม…

คุณครูรอลุ้น!! การทบทวนหลักเกณฑ์ย้ายครู 4 ปี การทบทวนหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู จะนำเข้าประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ในรอบต่อไป

Advertisement

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ คุณครูฯ มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ คุณครูฯ มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ คุณครูฯ มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย

รมว.ศธ.เตรียมเปลี่ยนรูปแบบ การพัฒนาครู ให้ พัฒนาครู ผ่านระบบออนไลน์ และเชื่อมโยง วิทยฐานะ

รมว.ศธ.เตรียมเปลี่ยนรูปแบบ การพัฒนาครู ให้ พัฒนาครู ผ่านระบบออนไลน์ และเชื่อมโยง วิทยฐานะ

สรุปแล้ว เป็นครูหลัง 5 ก.ค. 60 ยังสามารถใช้ วุฒิป.โท ลดระยะขอวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้หรือไม่?

สรุปแล้ว เป็นครูหลัง 5 ก.ค. 60 ยังสามารถใช้ วุฒิป.โท ลดระยะขอวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้หรือไม่?

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562) ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครููฯ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย (ข้อมูล 12 ก.ย. 2562)