หน้าแรก แท็ก วินัย

แท็ก: วินัย

ครูให้นักเรียนติด 0 จำนวน 21 คน มีความผิดวินัย ถูกตัดเงินเดือน 5% 3 เดือน

0
ครูให้นักเรียนติด 0 จำนวน 21 คน มีความผิดวินัย ถูกตัดเงินเดือน 5% 3 เดือน ครูให้นักเรียนติด 0 จำนวน 21 คน มีความผิดวินัย ถูกตัดเงินเดือน 5% 3 เดือน

วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติ และห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

0
วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติ และห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

MOST POPULAR