หน้าแรก แท็ก วิศวกรรมข้อมูล

แท็ก: วิศวกรรมข้อมูล

สพฐ.เชิญชวนท่านที่สนใจ สมัครเข้าอบรม การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล...

0
สพฐ.เชิญชวนท่านที่สนใจ สมัครเข้าอบรอม การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering ❤️แจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering ด้วยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ...

MOST POPULAR