หน้าแรก แท็ก วีดีโอการเรียนการสอน

แท็ก: วีดีโอการเรียนการสอน

วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ

0
ข้อมูลที่สามารถดาวนโหลดได้จากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ตารางออกอากาศ 2. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ,แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา) 3. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม) 4. วีดีโอการเรียนการสอน คุณครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ตารางออกอากาศ กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ,แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)  สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม) วีดีโอการเรียนการสอน โดยเริ่มจาก เข้าสู่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th วิธีดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ 1. คลิกที่เมนูตารางสอนที่หน้าแรกของเว็บไซต์ 2. คลิกเลือกช่องชั้นเรียนที่ต้องการดาวน์โหลด 3. ทางขวามือคุณครูจะพบเมนูดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ 4.คลิกดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศตรงหัวข้อที่ต้องการได้เลยค่ะ วิธีการดาวน์โหลดกําหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้สื่อ 60...

MOST POPULAR