หน้าแรก แท็ก สถานศึกษารับรองครูพัฒนาท้องถิ่น

แท็ก: สถานศึกษารับรองครูพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีรายละเอียด สถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

0
บัญชีรายละเอียด สถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีกาศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๓๑๑ อัตรา จำแนกเป็นรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรายจังหวัด ตามสาขาวิชา ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการฯโดยสำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจะบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาสักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตอนนี้ มีหลาย กศจ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อรับสมัครคัดเลือก สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ กศจ.ต่างได้ และบัดนี้...

MOST POPULAR