Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สพฐ.

ศธ.เตรียมคืนอำนาจให้เขตพื้นที่ฯ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู…

ศธ.เตรียมคืนอำนาจให้เขตพื้นที่ฯ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู พร้อมตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน

เช็กเลย !!! สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ครูวิกฤต ,ครูธุรการ ,นักการภารโรง ฯลฯ)…

เช็กเลย !!! สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ครูวิกฤต ,ครูธุรการ ,นักการภารโรง ฯลฯ) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่  2 

สพฐ. เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง    จำนวน 48  อัตรา

สพฐ. เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง    จำนวน 48  อัตรา

ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ …

ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  สังกัด  สพฐ.

Advertisement

สพฐ. สำรวจอัตราว่าง  ตำแหน่งว่าง  บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2)…

สพฐ. สำรวจอัตราว่าง  ตำแหน่งว่าง  บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2) (อาจมีการเปิดสอบในเร็วๆนี้ครับ)

รายละเอียด ตัวชี้วัด ปฏิทิน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.…

รายละเอียด ตัวชี้วัด ปฏิทิน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน)

การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน)

การซักซ้อมความเข้าใจ ในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

การซักซ้อมความเข้าใจ ในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง