Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สพฐ.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด  แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ของ…

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด  แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ของ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - 2561

ระบบฐานข้อมูลกลาง สพฐ Big Data สำหรับให้คุณครู กรอกข้อมูล ปิดปรับปรุงชั่วคราว เปิดระบบ 25 ต.ค. 2562

ระบบฐานข้อมูลกลาง สพฐ Big Data สำหรับให้คุณครู สพฐ. กรอกข้อมูล ปิดปรับปรุงชั่วคราว เปิดระบบ 25 ต.ค. 2562

สพฐ.แจ้งให้คุณครู กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) อ่านรายละเอียดวิธีการ กรอก สพฐ. Big…

สพฐ.แจ้งให้คุณครู กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) อ่านรายละเอียดวิธีการได้ที่นี่!! สพฐ.แจ้งให้คุณครู กรอกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data ) อ่านรายละเอียดวิธีการได้ที่นี่!!

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน 76 กศจ. ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน 76 กศจ. ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

ด่วน!!ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ ขยายเวลาการพิจารณา ย้ายครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพฐ. ให้แล้วเสร็จภายใน…

ด่วน!!ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ ขยายเวลาการพิจารณา ย้ายครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพฐ. ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย. 62

Advertisement

สพฐ. ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ถึง ผอ.สพท. ทุกเขต เรื่อง การออก หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู…

สพฐ. ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ถึง ผอ.สพท. ทุกเขต เรื่อง การออก หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น