หน้าแรก แท็ก สพฐ.

แท็ก: สพฐ.

สพฐ.คลอด ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

0
สพฐ.คลอด ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักการ ดังนี้ 1.การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2.การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม ให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

คลังข้อสอบ สพฐ. รวมไว้ที่นี่!!

0
คลังข้อสอบ สพฐ. รวมไว้ที่นี่!!  สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลดีๆ มาเผยแพร่ให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกเช่นเคยค่ะ  โดยวันนี้ขออนุญาตนำข้อสอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำขึ้น ในระบบคลังข้อสอบมาตรฐานมาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของเราค่ะ ซึ่ง ข้อสอบที่ สพฐ. ได้จัดทำขึ้นนั้น ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2. แบบทดสอบข้อสอบมาตราฐานกลาง 3. แบบทดสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA 4. แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5....

สพฐ. ขานรับนโยบาย ศธ. เร่งบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก

0
สพฐ. ขานรับนโยบาย ศธ. เร่งบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สนก.สพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร นายอโณทัย...

รมว.ศธ. ย้ำ สพฐ. ต้องปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ เริ่มที่ปฐมวัย ก่อนส่งต่อเด็กสู่ สายอาชีพ

0
รมว.ศธ. ย้ำ สพฐ. ต้องปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่เริ่มที่ปฐมวัย ก่อนส่งต่อเด็กสู่สายอาชีพ 2 พ.ย.63 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) และได้ติดตามการดำเนินงานนโยบายการจัดการอาชีวศึกษายกกำลังสอง ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จ.ภูเก็ต...

สพฐ. ประชุมพัฒนาเทคนิคสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พร้อมระดมความคิดเพื่อจัดกรอบการประเมิน สมรรถนะผู้เรียน

0
สพฐ. ประชุมพัฒนาเทคนิคสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พร้อมระดมความคิดเพื่อจัดกรอบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคสําหรับคณะทํางานสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ และระดมความคิดเพื่อจัดกรอบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2563 โดยมี นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ...

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564

0
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สิ่งที่สมาด้วย ๑ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็ดวามชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ ๒....

สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

0
  สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่สำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร ชื่อตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ๑ พิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง...

สพฐ.ประกาศผลการแข่งขัน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

0
สพฐ.ประกาศผลการแข่งขัน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน. ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยสำนึกในความเป็นชาติไทยมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ตามกฎกติกาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกิจกรรมสภานักเรียนให้โรงเรียนอื่นได้ศึกษาดูงานและสามารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าขณะนี้การดำเนินการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2563...

กพฐ.เคาะปีการศึกษา 64 เลิกสอบเข้า ป.1 ให้ผู้ปกครองจับฉลากแทนลูก

0
กพฐ.เคาะปีการศึกษา 64 เลิกสอบเข้า ป.1 ให้ผู้ปกครองจับฉลากแทนลูก เมื่อวันที่ 18 ก.ย. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ในปีการศึกษา...

สพฐ. อบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

0
สพฐ. อบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ. นายธีร ์ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นประธานเปิดการอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 14 - 30 กันยายน 2553 จำนวน 8 รุ่น รวม 1,800 คน โดยมี นายสันติสุข...

MOST POPULAR