หน้าแรก แท็ก สพฐ.

แท็ก: สพฐ.

สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำเอกสาร สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ กราฟิกสวยงาม เข้าใจง่าย มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ "สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" กราฟิกสวยงาม อ่านเข้าใจง่าย คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุควิถีใหม่ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ไปอ่านได้เลย ซึ่งเป็นเอกสารฉบับกราฟิกสวยงาม อ่านเข้าใจง่าย ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่!!! https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2020/10/สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ.pdf ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนมัธยมฯ รอเฮ! สพฐ.ชงแก้ระเบียบ ศธ. ให้ไว้ผมยาวได้

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระดีๆเกี่ยวกับการที่สพฐ.ชงแก้ระเบียบ ศธ. ให้ไว้ผมยาวได้ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหานักเรียนตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียน ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านการละเมิด การกระทำความรุนแรง และความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. คณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา 3. คณะทำงานด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา...

สพฐ. แจงเลื่อนสอบปลายภาค ให้โรงเรียนใช้ดุลยพินิจตามเหมาะสม

0
สพฐ. แจงเลื่อนสอบปลายภาค ให้โรงเรียนใช้ดุลยพินิจตามเหมาะสม วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเสียงสะท้อนบนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ TCAS ตรงกับวันสำคัญอื่นที่กำหนดไว้ อาทิ การสอบ GAT-PAT ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2564 ตรงกับวันสอบปลายภาคของโรงเรียน...

สพฐ. ติวเข้ม ตรวจสอบภายใน หวังสกัด ทุจริตในองค์กร

0
สพฐ.ติวเข้มตรวจสอบภายใน !!! หวังสกัดทุจริตในองค์กร นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 426 คน ซึ่งได้มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงให้รับทราบถึงหลักการข้อควรระวังเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการให้คำปรึกษา...

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564)

0
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีหนังสือ เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําครั้งที่ 1 เมษายน 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง...

รมว.ศธ. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยคิด ปรับปรุงการเรียนประวัติศาสตร์ รูปแบบใหม่ ภูมิใจถึงความเป็นไทย

0
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิช่วยคิด ปรับปรุงการเรียนประวัติศาสตร์ รูปแบบใหม่ ภูมิใจถึงความเป็นไทย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ เพื่อปรับหลักสูตรการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เพราะตนมองว่าการเสนอและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยจะต้องนำเสนอให้มีความน่าสนใจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนซึมซับและภูมิใจถึงความเป็นไทย การปรับหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์จะผสมผสานกับแผนบรูณาการการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ( ศธ.)ได้วางเอาไว้ โดยให้โรงเรียนคุณภาพชุมชน นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้กับผู้เรียน แม้จะเป็นเสี้ยวหนึ่งของการบรูณาการการศึกษา แต่ถือเป็นส่วนสำคัญ เพราะในอนาคตเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะสามารถทำให้ผู้เรียนพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าท้องถิ่นของตนได้ ดังนั้น...

ผลวิจัยชี้ ผอ.โรงเรียน ขาดความเป็นผู้นำทางวิชาการ

0
ผลวิจัยชี้ ผอ.โรงเรียน ขาดความเป็นผู้นำทางวิชาการ นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ครั้งที่ 2/2564 ว่า ที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) ซึ่งได้ทำการวิจัย เรื่อง จากความท้าทายสู่คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยที่เสนอมายืนยันชัดเจนว่า ปัญหาของผู้บริหารโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังขาดความเป็นผู้นำทางวิชาการที่ชัดเจน และเท่าที่ทราบมาทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ทราบเรื่องนี้อยู่แล้ว...

เลขา กพฐ.ชี้แจง การประเมิน ทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ ประเมินเพื่อพัฒนา หากใครผ่านที่กำหนด สามารถนำมาลดระยะ การทำวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ ได้

0
เลขา กพฐ.ชี้แจงการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)ได้กล่าวชี้แจงประเด็นเรื่องใช้ภาษาอังกฤษในการเลื่อนวิทยฐานะซึ่งในข้อเท็จจริงนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ขับเคลื่อนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ในปีงบประมาณ2564 ตามที่ รมว.ศธ.ได้มีนโยบายให้ครูผู้สอน มีสมรรถนะใน 3 เรื่อง คือ 1.ในเรื่องการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารการนำเสนอ 2. การสอนการเรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.ด้านเทคโนโลยี หรือ Digital literacy ซึ่ง สพฐ.ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในทั้ง3เรื่องดังกล่าว เช่น ภาษาอังกฤษให้คุณครูได้แสวงหาความจากสื่อต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือทักษะการสนทนาระหวางกัน สพฐ.จึงมีแนวนโยบายดังนี้ 1.ต้องการให้คุณครูทุกคนได้มีการประเมินตนเองใน3เรื่องที่ได้กล่าวมา เพื่อให้สมรรถนะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ...

ครม.ไฟเขียว ศธ. !!! ลุยโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

0
ครม.ไฟเขียว ศธ. !!! ลุยโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ซึ่งเป็นการดำเนินการโครงการระยะ 10 ปี ใช้งบประมาณทั้งหมด 9,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินโครงการทันทีในปีงบประมาณ 64 ในงบประมาณ จำนวน 200...

สพฐ.ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา “ขอ-เลื่อน” วิทยฐานะ

0
สพฐ.ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา “ขอ-เลื่อน” วิทยฐานะ  ครูทุกคน ต้องมี ทักษะ ภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น เมื่อวันที่ 15 ก.พ.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ว่า ในปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะให้เป็นปีแห่งการเดินหน้ายกระดับภาษาอังกฤษของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนสังกัด สพฐ. โดยในส่วนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษานั้น ขณะนี้...

MOST POPULAR