หน้าแรก แท็ก สพฐ.

แท็ก: สพฐ.

สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.

0
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-3 ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารบุคคลและเตรียมการวางแผนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงานข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง...

สพฐ.พร้อมสอบครูผู้ช่วย  หลังสมุทรสาครปลดล็อค

0
สพฐ.พร้อมสอบครูผู้ช่วย  หลังสมุทรสาครปลดล็อค นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมที่จะจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ(ว.16) สังกัด สพฐ. ปี 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นทำให้ต้องเลื่อนการสอบไปอย่างไม่มีกำหนด นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศการสอบแข่งขันดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผู้ที่เตรียมความพร้อมจะลงสมัครสอบไม่ต้องกังวล เราไม่ได้นิ่งนอนใจหรือปล่อยละเลย แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้ยังไม่ดีขึ้น...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.

0
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวขาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔...

สทศ.สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ นับชั่วโมง ว 21 ได้

0
สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) “หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)” คลิกเพื่อลงทะเบียน : http://ebet.obec.go.th คู่มือการใช้งาน 1.เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 Wave2 และรัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึง สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร 1013.3/81 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID...

สพฐ. ลงนามความร่วมมือ จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเข้ม ผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

0
สพฐ. ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR วันที่ 20 มกราคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด โดยมี ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และนายบรรณวุฒิ พันธุเวช กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมด้วย...

การประชุม ผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ครั้งที่ 2/2564

0
การประชุม ผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การยกเลิก...

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564

0
ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564 แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะรายการงบลงทุนปีเดียว) รอบที่ 1 ตามที่ สพฐ.โดยสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งแนวทางการบริหาร งบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน ปี 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 17 ลงวันที่ 5...

รมว.ศธ. มอบ สพฐ.ศึกษารูปแบบให้ นร.จบการศึกษาอัตโนมัติ

0
รมว.ศธ. มอบ สพฐ.ศึกษารูปแบบให้ นร.จบการศึกษาอัตโนมัติ ตามที่มีผู้ปกครองบางกลุ่มเสนอแนวทางการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรประกาศให้นักเรียนจบการศึกษาในปีนี้แบบอัตโนมัติ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น โดยให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ประเมินการเรียนจากการเรียนของเด็กในช่วงที่ผ่านมา ซี่งส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 มาแล้วประมาณครึ่งเทอมนั้น นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่หลายๆ ประเทศ ที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ใช้เพื่อที่จะให้ผู้เรียนจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ อย่างไรก็ตาม...

สพฐ. ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา

0
สพฐ. ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ...

สพฐ.ยันไม่เลื่อนสอบ-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 63 หวั่นกระทบนับชั่วโมงเรียน

0
สพฐ.ยันไม่เลื่อนสอบ-ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 63 !!!หวั่นกระทบนับชั่วโมงเรียน เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ว่า ตนได้สื่อสารและทำความเข้าใจให้เขตพื้นที่รับทราบถึงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งขอให้โรงเรียนทุกแห่งสร้างมาตรการการป้องกันตัวเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโควิด รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และประกาศมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องตรวจติดตาม และประเมินตรวจสอบรายงานผลทุกวัน...

MOST POPULAR