Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สพร.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5615/5616 เรื่อง ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5615/5616 เรื่อง ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพฐ. รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง…

สพฐ. รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3351,3354 เรื่อง…

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3351,3354 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557