หน้าแรก แท็ก สร้างบทเรียนออนไลน์

แท็ก: สร้างบทเรียนออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ ผู้นำสันติภาพ ผ่านร้อยละ 60

0
แบบทดสอบออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ ผู้นำสันติภาพ ผ่านร้อยละ 60 คำชี้แจง - แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “ผู้นำสันติภาพ” ประเทศไทย เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ และหวังว่าท่านจะค้นพบแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความก้าวหน้าในฐานะลูกเสือ (Scout) พลเมืองที่ดี (Active Citizen) และผู้นำสันติภาพ (Messenger of Peace) - ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ...

วิธีสร้างห้องเรียนออนไลน์ บริหารจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

0
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล วิธีใช้ Class123 ข้อดีของ Class123 เทคโนโลยีบริหารจัดการชั้นเรียน

MOST POPULAR