Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สสวท

สสวท.  เชิญชวนคุณครู สมัครร่วมงาน  การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์  และ คณิตศาสตร์  ในโรงเรียน…

สสวท.  เชิญชวนคุณครู สมัครร่วมงาน  การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์  และ คณิตศาสตร์  ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24 ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สสวท.จัดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า…

สสวท.จัดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครบัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

สมัครด่วน ! สสวท. เชิญชวน ผู้บริหารและครู สมัครเข้ารับการอบรม…

สมัครด่วน ! สสวท. เชิญชวน ผู้บริหารและครู สมัครเข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง รับ 1,050 คน เท่านั้น หมดเขตสมัคร 31 ส.ค. 62 นี้

สสวท. ชวนครูสมัครร่วมงานประชุม “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”

สสวท. ชวนครูสมัครร่วมงานประชุม “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”

ข่าวดี!! เตรียมเดินหน้า ทุนสควค. 2,250 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยทันที คาดเริ่มปี 2562

ข่าวดี!! เตรียมเดินหน้าทุน สควค. 2,250 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยทันที คาดเริ่มปี 2562 ข่าวดี!! เตรียมเดินหน้าทุน สควค. 2,250 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยทันที คาดเริ่มปี 2562