หน้าแรก แท็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แท็ก: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขา กพฐ. ชี้ !!! รร.ให้เด็กเลื่อนชั้นอัตโนมัติได้ แต่ครูต้องประเมิน นร.รายคน

0
เลขา กพฐ. ชี้ !!! รร.ให้เด็กเลื่อนชั้นอัตโนมัติได้ แต่ครูต้องประเมิน นร.รายคน เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีข้อสรุปถึงการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ใน 28 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดระลอกใหม่ โดย...

“คุณหญิงกัลยา” ส่งเสริมการอ่านเด็กไทย !!! พร้อมทดสอบ PISA 2022

0
“คุณหญิงกัลยา” ส่งเสริมการอ่านเด็กไทย !!! พร้อมทดสอบ PISA 2022 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อหารือถึงการจัดสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (พิซา) ซึ่งเดิมจะมีการจัดสอบในปี 2021 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19...

รมว.ศธ. มอบ สพฐ.ศึกษารูปแบบให้ นร.จบการศึกษาอัตโนมัติ

0
รมว.ศธ. มอบ สพฐ.ศึกษารูปแบบให้ นร.จบการศึกษาอัตโนมัติ ตามที่มีผู้ปกครองบางกลุ่มเสนอแนวทางการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรประกาศให้นักเรียนจบการศึกษาในปีนี้แบบอัตโนมัติ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น โดยให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ประเมินการเรียนจากการเรียนของเด็กในช่วงที่ผ่านมา ซี่งส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 มาแล้วประมาณครึ่งเทอมนั้น นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่หลายๆ ประเทศ ที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ใช้เพื่อที่จะให้ผู้เรียนจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ อย่างไรก็ตาม...

สพฐ.ไม่ห้ามเด็กแต่งไปรเวทมาเรียน !!! แต่ผิดระเบียบของโรงเรียน

0
สพฐ.ไม่ห้ามเด็กแต่งไปรเวทมาเรียน !!! แต่ผิดระเบียบของโรงเรียน ตามที่กลุ่มนักเรียนในนาม “นักเรียนเลว” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟ็ซบุ๊กเชิญชวนให้แต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มนักเรียนเลวกว่า 20 แห่ง อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนหอวัง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นต้นที่คาดว่าจะแต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียน ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พ.ย.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2840,2841 เรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

0
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2840,2841 เรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแผนดำเนินงานการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกับกำหนดปฏิทินการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน ทุกตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้...

MOST POPULAR