Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

หนี้

ศธ.ถกวางแผนแก้ปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ ห่วงครูที่ กู้เงิน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู…

ศธ.ถกวางแผนแก้ปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ ห่วงครูที่ กู้เงิน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มอบคณะชุมนุมสหกรณ์ไทยจัดทำแผนแก้หนี้ครู

เตรียมใช้ “หนี้สิน”เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติ คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีหนี้ไม่เกิน50%…

เตรียมใช้ "หนี้สิน"เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติ คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีหนี้ไม่เกิน50% ของเงินเดือน ชี้ปัญหาหนี้ สะท้อนว่าบริหารจัดการตัวเอง ได้ดีแค่ไหน ก่อนไปบริหารจัดการโรงเรียน

คุณครู 2,919 คน ชนะคดี การหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ ชำระหนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบ

คุณครู 2,919 คน ชนะคดี การหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ ชำระหนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบ คุณครู 2,919 คน ชนะคดี การหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญ ชำระหนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบ