Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

อนุมัติตั้งผอ.-รองผอ.รร.

ชง”ณัฏฐพล”อนุมัติตั้งผอ.-รองผอ.รร. ชี้เป็นเรื่องเร่งด่วน…

ชง"ณัฏฐพล"อนุมัติตั้งผอ.-รองผอ.รร. ชี้เป็นเรื่องเร่งด่วน ทันกับช่วงเกษียณที่มีอัตราว่างกว่า6พัน