หน้าแรก แท็ก อัตราเบิกค่าเทอม

แท็ก: อัตราเบิกค่าเทอม

มาแล้ว!! กรมบัญชีกลางแจงการเบิก ค่าเล่าเรียนบุตร ตามสิทธิข้าราชการ

0
กรมบัญชีกลางแจงการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลางแจงการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ ยังคงเป็นไปตามอัตราเดิมที่กรมบัญชีกลางกำหนด

MOST POPULAR