Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

เกษียณอายุ

เช็กกันหน่อย!! 16 เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับจัดสรรตำแหน่งว่าง จากการเกษียณฯ ปี 2562…

เช็กกันหน่อย!! 16 เขตพื้นที่ฯ ที่ได้รับจัดสรรตำแหน่งว่าง จากการเกษียณฯ ปี 2562 สำหรับบรรจุครูและรับย้ายครู

รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี

รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี

เช็กด่วน!! ศธ.ประกาศเพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ60ปี…

เช็กด่วน!! ศธ.ประกาศเพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ60ปี บริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช็กด่วน!! ศธ.ประกาศเพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ60ปี…

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ…

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

Advertisement

แชร์เลย! รับราชการอ่านด่วน! ระบบบำเหน็จบำนาญของราชการไทย เกษียณอายุราชการแล้วได้รับอะไรบ้าง

แชร์เลย! รับราชการอ่านด่วน! ระบบบำเหน็จบำนาญของราชการไทย เกษียณอายุราชการแล้วได้รับอะไรบ้าง