หน้าแรก แท็ก เงินกู้

แท็ก: เงินกู้

เช็กที่นี่! มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศ จาก ธนาคาร ธอส.

0
เช็กที่นี่! มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศ จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาตรการที่ 1 พักต้น 3 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทพักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือนและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล เปิดอ่านข้อมูลเพิ่มเติม - พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน - สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่เป็น...

ด่วน อนุมัติกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู ให้กู้คนละ 500,000บาท

0
ด่วน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและมีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 458,650,000 บาท ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่กระทรวงการคลังอนุมัติ ต่อจำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืมของผู้มีคุณสมบัติ ในแต่ละส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้แสดงเจตจำนงไว้กับหน่วยงานต้นสังกัดได้กู้ยืมตาม หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สิน ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 1.1 เป็นหนี้เงินกู้ ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคาร โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมายอยู่ก่อนวันยื่นคำขอกู้...

เปิดมาตรการ ลดภาระ – เยียวยา โควิดระลอกใหม่

0
เปิด! มาตรการลดภาระ - เยียวยาโควิดระลอกใหม่ . ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและเยียวยาประชาชน ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของ ครม.และเตรียมนำไปสู่การปฏิบัติจริงนับจากนี้ . เริ่มกันที่ “มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย” ลดค่าน้ำ–ไฟ 2 เดือน ให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็ก ช่วยค่าโทร. ค่าเน็ต/ เร่งจ้างงานเด็กจบใหม่ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่เปิดโรงงานเป็นพื้นที่กักกัน (Factory Quarantine) . เลื่อนสิทธิเราเที่ยวด้วยกันออกไป ถึง เม.ย. 64 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิดเพิ่มเติมพร้อมดูแลแรงงานทั้งในและนอกระบบประกันสังคม...

สินเชื่อ กรุงไทย ช่วย รวมหนี้ ดอกเบี้ย พิเศษ เพื่อสมาชิก กบข.

0
สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อกรุงไทยช่วยรวมหนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ 6.35% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย     - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1-3 ปีแรก MRR + 0.13% ต่อปี (6.35%)       ปีถัดไป MRR+ 0.75%       (MRR ณ...

ธอส. ขยายความช่วยเหลือ ลูกหนี้ เงินกู้ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 มาตรการ ถึง 31...

0
ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 มาตรการ ถึง 31 ต.ค. 63  และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย. 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ภายใต้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)” และ “โครงการ...

ก.ค.ศ.เพิ่มวงเงิน กู้ยืม ให้ข้าราชการครูฯ เป็น 200 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือ ผู้กู้ยืม ในสถานการณ์ COVID-19

0
ก.ค.ศ.เพิ่มวงเงิน กู้ยืม ให้ข้าราชการครูฯ เป็น 200 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือ ผู้กู้ยืม ในสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 29 เมษายน 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก...

ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ให้อัตโนมัติ สำหรับครูฯ ที่กู้ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เริ่ม 1 เม.ย....

0
ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ให้อัตโนมัติ สำหรับครูฯ ที่กู้ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เริ่ม 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการพักชำระหนี้เงินกู้ของธนาคารอมมสินมาฝากครับ โดยเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 เพจศธ.360องศา ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ธ.ออมสินพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ...

ออมสิน ช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

0
ออมสิน ช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

ศธ.เตรียมแปลงโรงเรียนในภาวะฉุกเฉิน เพิ่มมาตรการรัฐช่วยหนี้สินครู พร้อมปรับตัวทำงานจากบ้านผ่านเครือข่ายออนไลน์

0
ศธ.เตรียมแปลงโรงเรียนในภาวะฉุกเฉิน เพิ่มมาตรการรัฐช่วยหนี้สินครู พร้อมปรับตัวทำงานจากบ้านผ่านเครือข่ายออนไลน์

รมว.ศึกษาธิการ เผย เริ่มเห็นแนวทางแก้ หนี้ ครู มั่นใจไม่เกินเดือน มี.ค.นี้ รู้วิธีแก้ ปัญหา หนี้สิน ครูแน่

0
รมว.ศึกษาธิการ เผย เริ่มเห็นแนวทางแก้ หนี้ ครู มั่นใจไม่เกินเดือน มี.ค.นี้ รู้วิธีแก้ ปัญหา หนี้สิน ครูแน่

MOST POPULAR