หน้าแรก แท็ก เชิญผอ.ประชุม

แท็ก: เชิญผอ.ประชุม

สรุปประเด็นสำคัญ การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63...

0
สรุปประเด็นสำคัญ การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63 อ่านที่นี่.. สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มี สรุปประเด็นสำคัญ จากการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มาฝากครับ โดยแฟนเพจ สุวิทย์ น้อยลา...

ชมย้อนหลัง การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63 

0
ชมย้อนหลัง การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการจัดเรียนการสอนทางไกล โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งให้...

ขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ 20 พ.ค.63 09.00 น.

0
ด่วนที่สุด ขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ 20 พ.ค.63 09.00 น. เรื่อง ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการจัดเรียนการสอนทางไกล โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล...

MOST POPULAR